Gezonde leefstijlinterventie

Doel van de interventie

Volgens geneeskundig begrip zijn persoonlijke organische en mentale bijdragen van de mens in de zin van een “interne arts” noodzakelijk voor het behoud en herstel van de gezondheid en het voorkomen van ziekte.

Dit omvat de juiste verantwoordelijkheid voor een gezondheid ondersteunend gedrag in het dagelijks leven. Het uitgebreide leefstijlinterventieprogramma “Individual Health Management” (IHM), ontwikkeld door professor Dieter Melchart, MD van het Competentiecentrum voor Complementaire Geneeskunde en Natuurgeneeskunde (CoCoNat), Technische Universiteit München, combineert een modern webgebaseerd gezondheidsportaal met de naam VITERIO ® (“Virtual Tool for Education, Reporting, Information and Outcome” – www.viterio.de) met persoonlijke gezondheidsondersteuning in de vorm van counseling, workshops, cursussen en behandelingen in kuuroorden (“Blended Learning Approach”).

Het doel van het programma is gezondheidsondersteuning, ziektepreventie en training van patiënten met hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten en de gevolgen van stress. De behandeling van obesitas vereist bijvoorbeeld intensief onderwijs, counseling en voortdurende ondersteuning. In onze eigen onderzoeken hebben we IHM met succes toegepast in een gerandomiseerde gecontroleerde studie over gewichtsvermindering.

Door het versterken van gezondheidsbronnen en het verminderen van risicofactoren wordt IHM geschikt geacht om de gezondheid te verbeteren en chronische ziekten te vertragen, om te keren of te stoppen. De leefstijl-medische strategie van het programma wordt aangepast op basis van de identificatie van individuele risico- en beschermende factoren en de aanwijzing van therapeutische doelen. Het concept van IHM volgt de algemene richtlijnen voor (zelf)management in termen van “check – plan – act” en bestaat uit een basistrainingsprogramma van 12 weken en een onderhoudsfase van minimaal negen maanden. Door gebruik te maken van moderne bemiddelingsmethoden en de persoonlijke ondersteuning van een kernteam van artsen en IHM-Health-Coaches, wordt ieder individu de manager van zijn of haar eigen gezondheid.

Achtergrondtheorieën


IHM is georiënteerd op het salutogenetische model en theorie van een gezondheids-ziekte continuüm, en is gericht op zowel “gezonde” als “zieke” mensen met als doel hun zelfbeschikking, zelfcompetentie en eigen verantwoordelijkheid in zowel ziekte als gezondheid.

Achtergrondtheorieën zijn onder meer het systemische eisen- en hulpbronnenmodel, het balans- en conflictmodel, het trainen van emotionele competenties volgens M. Berking, het model van systematische zelfobservatie en zelfreflectie van gezondheidsgedrag volgens G. Krampen en ook rationeel-emotieve gedragstherapie.

Basis concept


Het basisconcept van IHM is “check – plan – act” en daarbij is het centrale element van IHM een vorm van zelfmanagement, gebaseerd op het vermogen van de deelnemer om voor zijn of haar zogenaamde fysiologische basisfuncties (oefenen) te zorgen en deze te optimaliseren. , voeding, vegetatieve balans, weerstand, thermische balans, slaap, ritme) en psychosociale en cognitieve basiscompetentie (zelfcompetentie, sociale competentie) in het dagelijks leven, met als doel zijn of haar persoonlijke kwaliteit van leven duurzaam te verhogen, te behouden of te herstellen leven en levensvreugde door een gezonde levensstijl.

Het principe van het programma ligt in het versterken van de zelfperceptie en zelfreflectie van onaangepast gedrag en ontoereikende emotioneel-cognitieve beoordelingen en de correctie ervan.

Het tijdsbestek van IHM omvat een basistraining van 12 weken, gevolgd door nog eens negen maanden onderhoudstraining voor optimalisatie en stabilisatie. Het programma is onderverdeeld in Health Checks en een trimesterweek van zelfobservatie.

Hieronder een weergave van de te verwachten totaal aantal gezonde jaren tussen de 40 en 70 jaar, gebaseerd op iemands gezondheidsgedrag.